Artikel i HusExtra Okt. 2014!

Pål Ross intervjuas i Husextra nr 6, 2014 om råd och tips inför nybyggnation.

Urval artiklar