FÖRETAGET  |  FÖRESLÄSNINGAR

Föreläsningar

Pål Ross håller mycket uppskattade föreläsningar.

Har ditt företag ett evenemang var det kan vara inspirerande att se och höra hur det lönar sig att ifrågasätta och våga gå en egen väg? Med kvalitet och innovativ design som utgångspunkt.

Arkitekturens DNA

Är den raka linjen lösningen på alla våra behov inom arkitektur eller finns det andra mer grundläggande faktorer som spelar in vid skapandet av god design och funktion?

Pål Ross erbjuder en inspirerande och tankeväckande föreläsning där många paralleller kan dras till andra verksamhetsområden än arkitektur.

Föreläsningen om Arkitekturens DNA har hållits som inspirations föreläsning på DeverSum 2010 på Nalen (DevSum av Microsofts Patterns & Practices-team, som bland annat talar om cloud computing, framtidens arkitektur och hur de själva valt att jobba agilt) med inbjudan att tänka utanför de självklara ramarna. 


Pål Ross har hållit föreläsning på Hem & Villa mässan i Östersund.

Föreläsningen om Arkitekturens DNA har hållits på Byggmässan i Oslo.

För Jensen Gymnasium har föreläsningen Arkitekturens DNA hållits för arkitekturintresserade avgångselever.

För BEWI har föreläsningen Arkitekturens DNA hållits på Pepes Bodega i Båstad i samband med presentation av Sveriges Vackraste Villa.

Välkomna att boka en inspirerande och uppskattad föreläsning av Pål Ross!

Kommentar på http://twitter.com/mattiasvaglin