Johan Hagland

Senior Advisor

Johan har en lång och gedigen erfarenhet av att hantera bygglovärenden. På konsultbasis stödjer Johan Ross med sin mångåriga erfarenhet. Han är verksam som Plan- och Exploateringschef åt Håbo kommun samt som särskild ledamot i Mark och Miljödomstolen. 

 

Johan har varit anställd som Samhällsbyggnadsdirektör åt Södertälje kommun samt som Miljö och Stadsbyggnadschef åt Ekerö Kommun.