Johan Hagland

Senior Advisor

Johan Hagland är veksam som särskild ledamot (domare) i Mark- och miljödomstolen.


Hadland stödjer Ross med sin mångåriga erfarenhet av bygglovsprövningar.


Johan har tidigare varit Plan- och Exploateringschef på Håbo kommun, Samhällsbyggnadsdirektör på Södertälje kommun samt Miljö och Stadsbyggnadschef på Ekerö kommun.