Leif Sparremo

Affärsutvecklare Portugal

+46 73 107 36 30

På  konsultbasis stödjer Leif Ross med att erbjuda deras unika design i Portugal till i första hand svenskar som önskar bosätta sig i landet  eller ett andra hem.


Leif har mångårig erfarenhet och ett stort kontaktnät inom fastigheter/bygg i Portugal. Leif har sedan sina universitetstudier i Brasilien talat portugisiska på daglig basis i över 25 år.


Leif  har tidigare varit anställd som VD och CFO på olika företag inom byggmaterial, fastigheter och bygg, där hållbarhet och totalekonomi har varit centrala begrepp. Därutöver bedriver Leif även en egen konsultverksamhet med kvalificerade ekonomitjänster.