Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26
Q&A

Q&A – QUESTIONS & ANSWERS

Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Hittar du ej det du undrar över, kontakta oss gärna på info@ross.se eller fyll i intresseformuläret här till höger.

svar

Vad kostar ett Ross-hus att bygga?
 
Våra projekt ligger normalt inom spannet 35 till 45 tusen inkl moms (2017) per kvadratmeter bruttoarea nykelfärdigt inklusive marknades mest kompletta byggprojektering.

Tomtkostnad, markarbeten, anslutningskostnad, trädgårdsanläggning, pool, brygga, är tillkommande. 
 
Kostnaden skiljer sig från projekt till projekt dels beroende på komplexiteten, storleken, utrustningsnivån och upphandlingsform.
 
Vi anpassar vår design och projektens storlek till de ramar som görs upp inför  varje uppdrag. Ofta är det planbestämmelserna som sätter gränsen för vad som är möjligt. Ibland är det ekonomin som är den begränsande faktorn...

Ross leverarar alltid högsta möjliga resultat i förhållande till investeringen!

Vad är Exclusive Design?

 

EXCLUSIVE DESIGN produceras i ett enda unikt exemplar som grundas i personliga djupgående intervjuer med er och en noggrann analys av er tomt och dess omgivning. Total frihet råder för att få det helt anpassat till era egna behov och smak. Pål Ross tar personligen hand om analys och designfasen och ateljén avsätter en månad i denna process.

När skissen är förädlad, presenterad och förankrad med er tar ateljéns skickliga arkitekter och ingenjörer vid med skapandet av bygglovshandlingar och projektering av marknadens noggrannaste arbetshandlingar och byggbeskrivningar. Allt under överinseende av Pål Ross.
 

Utöver direktkontakten med Pål Ross ingår alltid en dedikerad ingenjör eller arkitekt som följer projektets samtliga faser fram till färdig byggnad. Som kund hos Ross får ni kvalificerat och engagerat stöd med val av material och utrustning till ert kommande hem. Vi bistår med upphandling av projektet och introducerar en av våra samarbetsbyggfirmor som kan bygga på styrd totalentreprenad, eller så anlitar ni annan valfri byggfirma. Detta ger er full frihet och möjlighet att styra vem som skall bygga ditt nya hem och till vilket pris.

EXCLUSIVE DESIGN signeras och byggs med den säkra och höga materialstandard och de ledande byggmetoder som kännetecknar våra projekt.

Vad kostar en Exclusive Design-projektering?
 
Vi har fasta priser på våra marknadsledande projekteringar som är upplagd etappvis för att säkerhetsställa och dokumentera kundnöjdhet under hela processen. Efter att projektet är skapat och de tekniska ramar är lagda i samråd med beställaren kan Ross stödja med inhämtande av offert på fast pris för elprojektering, vvs projektering och konstruktionsberäkningar från underleverantörer vi har avtal med, eller så anlitas annan aktör som beställaren anvisar.
 
Arbetshandlingarna och beskrivningarna håller en mycket hög standard för att säkerhetsställa både upphandlingen och utförandet. Detta gör det möjligt för våra kunder att välja en säker styrd totalentreprenad från valfri byggfirma, antigen genom en av våra samarbetsbyggfirmor eller en egen vald aktör. Projekteringen ligger på ca 10% av byggkostnaden. Billigaste sättet att bygga är att bygga rätt första gången, vilket våra ytterst kompletta projketeringar borgar för.
Vad är Litografihus?
 
LITOGRAFIHUSEN produceras liksom konstverk i en ytterst begränsad utgåva. Vi erbjuder numrerade serier av endast 12 exemplar med ett inbördes avstånd mellan två ur samma serie med minst en mil. Allt för att säkra att ni som ägare skall få total exklusivitet i ert område.

Våra Litografihus är till för er som vill bygga en äkta Rossvilla utan väntetiden och kostnaden av att ta fram ett helt eget unikt exemplar. I samråd med tidigare beställare eller vid köp av flera litografihus accepteras ett inbördes lägre avstånd.
Villorna signeras och byggs med samma ledande och gedigna byggmetoder som Exclusive Design.

Pål Ross har personligen tagit hand om analys och designfasen av samtliga modeller. Flera av modellerna är även ytterst lämpliga som lyxiga Weekendhouses för er som trivs med att bo i stan, men skulle vilja ha ett eget högkvalitativt helgparadis att återhämta kraft ifrån.

När ni valt er modell och eventuella önskemål om anpassning förankrats med er tar någon av ateljéns skickliga arkitekter  vid med skapandet av anpassade bygglovshandlingar. Till varje modell vi levererar ingår marknadens noggrannaste arbetshandlingar och byggbeskrivningar för att säkra slutresultatet.
 
Utöver direktkontakten med Pål Ross ingår alltid en dedikerad ingenjör eller arkitekt som följer projektets samtliga faser fram till färdig byggnad. Som kund hos Ross får ni kvalificerad och engagerad stöd med val av material och utrustning till ert kommande hem. Vi bistår med upphandling av projektet, var en av våra samarbetsbyggfirmor kan bygga på styrd totalentreprenad, eller så anlitar ni annan valfri byggfirma. Detta ger er full frihet och möjlighet att styra vem som skall bygga ert nya hem och till vilket pris. LITOGRAFIHUSEN signeras och byggs med den säkra och höga materialstandard och de ledande byggmetoder som kännetecknar samtliga våra projekt.
Vad kostar Litografihus-projekteringarna?
 
Kostnaden för Limited Edition är 50% av kostnaden för ett Exclusive Design.
 
Då ingår vår mest kompletta projektering, såsom uppställningsritningar, byggtekniskbeskrivning och rumsbeskrivning med förslag på samtliga materialval och utrustning. Elhandligar, konstruktionshandlingar och VVS-handlingar beställs separat.
 
Efter slutbesiktning erhålles Ross eleganta signeringsskylt som ett äkthetsbevis.
Hur värderas Ross-husen?
 
Våra projekt värderas alltid till mer, eller mycket mer, än de kostar att bygga. Av den anledningen har vi ingen kund som inte kunnat placerat hela lånet som bottenlån.
 
Om vi gör en liknelse med matlagning kan vi tänka oss att två olika personer får exakt lika stor summa pengar att handla råvaror för. Den ena får ihop en ätbar middag. Den andra får ihop en middag som man blir lyrisk av... Vi menar att vi är utomordentligt skickliga på att sammanställa materialet och arbetstiden det tar att bygga på ett mycket fördelaktigt sätt.
Varför måste det vara en mil mellan två Litografihus ur samma serie?
 
Vi vill erbjuda ägarna av ett Rosshus en hög grad av exklusivitet. Rosshusen syns och man kommer ihåg dem. Därför skall man få vara ensam om sin design i sitt närområde.
Kan en entrepenör bygga flera Litografihus av samma modell i samma område?
 
Ja. Det viktiga är att dess blivande ägare är införstådda i förutsättningarna från början. I sådana fall har vi med placeringen av byggnaderna och en differentiering av kulören på entrédörrarna skapat lyckade helheter.
 
I större områden rekommenderar vi att växla mellan två eller tre olika modeller som då kan bilda en enhetligt intryck med stor variation. Vi medverkar med förslag på planering av områdena för att maximera resultatet, både estetiskt och ekonomiskt.
Vi har svårt att hitta en bra tomt. Har ni något tips?
 
Köp ett ointressant hus när du söker tomt. Att riva ett hus kan faktiskt kosta mindre än avgiften för vatten och avlopp som tillkommer om ni köper en råtomt. Det finns oerhört många hus i dåligt skick som det inte är synd att riva.
 
På köpet får ni förhoppningsvis ett antal uppvuxna fruktträd och en i övrigt uppvuxen omgivning. Kommunikationer och övrig infrastruktur är ofta bättre utbyggd i ett etablerat område än i ett nyetablerat.
 
Exempel: I ett område där en råtomt skulle kosta minst 3 miljoner finns ett radonhus till salu för 4 miljoner. Budgivningen på tomten gör att den säljs för 4 miljoner. Renoveringskostnaderna på radonhuset är så omfattande att den kan köpas för utgångspriset. I första fallet tillkommer 100 000 för anslutning till vatten och avlopp. I det andra fallet måste huset rivas för 60 000. Och anslutningsavgiften är redan betald!
Kan vi välja en svårbyggd tomt?
 
Skaffa gärna en undervärderad kraftigt lutande tomt gärna i sydvästläge och med utsikt. Vi vet hur den kan tas tillvara. Dessa tomter tingar nämligen ett mycket lägre marknadspris än plana tomter då kataloghusköparna inte kan tillgodogöra sig dem.
 
Ett hus ritat av oss som svarar mot och tar tillvara tomtens lutning och komplikationer blir spännande och unikt för den platsen och era behov.
Varför blir värderingarna av Ross-hus så höga?
 
Det är som när två olika kockar utgår ifrån samma råvaror. Den ena får ihop en ätbar middag. Den andra får ihop en middag som man blir lyrisk av...
Vi menar att vi är utomordentligt skickliga på att sammanställa materialet och arbetstiden det tar att bygga, på ett mycket fördelaktigt sätt.