Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26
EXCLUSIVE DESIGN

Villa Rehact I

BESKRIVNING

Byggnadsår: 2014
Hustyp: Exclusive Design. 
Yta m2: 216 NTA
Kund: Rehact
Ort: Dalarö

Ross arkitektur & design är anlitade av börsnoterade Rehact AB för att skapa Rehacts första visningshus i Sverige. Avsikten är att demonstrera deras unika och patenterade värmeväxlare i en högkvalitativ byggnad. Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader, Rehact Energy System. Konceptet har vunnit ett antal internationella priser och erkännanden. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

> Läs mera om Rehact på www.rehact.se

> Forts...

Renderingar: Momoko Gadelius

Läs artikel i SvD Perfect Guide

FORTSATT BESKRIVNING

Sammanhanget som valts för att uppföra detta första av de sex hus Rehact har option på att få projekterade från Ross, har mycket höga kulturvärden för Dalarö. Terrängen är dessutom mycket kuperad och planen indikerar minimala markförändringar.


Ett koncept har utvecklats som förenar det bästa ur Dalarös karakteristiska arkitektur med Ross unika förmåga att skapa harmoniska och samtidigt dynamiska livsmiljöer anpassade till naturen var de byggs.

Det för Ross kännetecknande ofyrkantiga formerna finner vi dels i uteplatsen som bildar tak till garaget och terrasserar byggnaden efter tomten, dels i interiörernas utformning av inneväggar, de gjutna trapporna och den övre våningens bjälklags öppning mot vardagsrummets dubbla takhöjd. De större ytornas dubbla takhöjds avsikt är att medverka med frihetskänslan inomhus, då våra vintrar får oss att tillbringa mycket av vår fritid inomhus.

Här finns de för Ross produktioner kännetecknande  kvalitéer så som föräldraravdelning med eget badrum och klädkammare, två barnsovrum som delar på ett barnbadrum, tvättstuga på övervåningen då tvätten skapas och skall sorteras på detta plan (även mellanbjälklaget är gjutet, varvid inga vibrationer uppstår). Ett kök i lagom avskärmat förhållande till vardagsrum och matsal samt ett arbetsrum som fungerar som gästrum eller ett framtida tredje barnrum nyttjar det handikappanpassade badrummet i entréplanet. En gedigen eldstad tillför värme och trivsel. Därutöver är garaget och förråd kopplade till bostaden genom en vacker platsgjuten inomhustrappa. 

Materialvalen är eleganta, gedigna och över tid hållbara. Elbelysningen är programmerbar. 

Vattenburen golvvärme i samtliga plan. Ytterväggarna är platsgjutna och därefter planerade för att kombinera den överlägsna stomstabiliteten och låga energiförbrukning med träarkitekturens karakteristiska möjligheter. Luften i byggnaden kommer givetvis att förvärmas/filtreras/kylas med Rehacts patenterade värmeväxlare.

Live in a Work of Art ®