top of page
  • Skribentens bildRoss Arkitektur & Design

Nytt erbjudande i samarbete med Hedins Juristbyrå


I samarbete med Hedins Juristbyrå erbjuder vi alla våra kunder 2 h kostnadsfri juridisk rådgivning kring frågor som rör ert husprojekt när ni bokat ett uppdrag med Ross. Det kan röra allt från frågor kring bygglovsprocessen och förhandsbesked till hur Mark- och Miljööverdomstolens praxis ser ut inom en viss fråga. Kort om Hedin Hedins är specialiserade inom allt som rör fastigheter och har gedigen erfarenhet av exempelvis bygglovsprocesser, riksintresseskyddsfrågor, entreprenadavtal, marköverlåtelser och servitut m m.


Citat från en av våra beställare: ”Jag har använt mig av Kristoffer Hedins juridiska tjänster länge nu och uppskattar relationen mycket. En av hans främsta egenskaper är att vägleda en genom juridiska utmaningar där man i vanliga fall hade haft svårt att ens formulera tydliga behov. Då många andra advokater ofta agerar som stoppklossar, tenderar Kristoffer att presentera flertalet möjligheter för lösningar. Jag ser fram emot ett utökat samarbete och rekommenderar hans tjänster.”


Läs mer om Hedins här


Bình luận


bottom of page