top of page
  • Skribentens bildRoss Arkitektur & Design

Rossprojekt i Falkenberg får klartecken i Mark och Miljööverdomstolen
Att erhålla beviljat bygglov är ett avgörande steg för att förverkliga ditt drömhus. Dock finns det alltid möjlighet för utomstående att överklaga beslutet som kommunen givit. Orsakerna behöver inte alltid vara sakliga för att ärendet skall tas upp och Sverige har flera instanser att överklaga till. Mark och Mljööverdomstolen är som regel sista instans och avisas det där så kan överklagan inte tas vidare.


Ross har i samråd med spetskompetens på området nu vunnit rätten att fortsätta förverkliga vår beställares unika projekt i Falkenberg. En välkommen seger och ännu ett bevis på att vad som är sant segrar över subjektiva uppfattningar.

Comments


bottom of page