Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

ROYAL EDITION

erbjuds i endast ett unikt exemplar

ANDROMEDA

CASABLANCA

STOCKHOLM

Tillsammans med er anpassas villornas detaljer, materialspecifikationer och utomhusmiljöer för att fullt ut passa i ert unika sammanhang. Villorna signeras och byggs med samma höga materialstandard och ledande byggmetoder som kännetecknar Ross övriga produktion.
 

Vi erbjuder er fri konsultation gällande era byggnadsbehov och önskemål i vår ateljé i Hertigarnas stall vid Drottningholms Slott, Stockholm.

Välkommen att finna inspiration här innan du kommer till oss!

G