Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

TOMTER

Lindbacken, Östra Vaksala

Lindbacken är en ny stadsdel i Uppsala där du bor granne med vacker och rogivande natur. Med 10 minuter till Stora Torget och 40 minuters pendlingstid till Norrtull i Stockholm, har du snabb tillgång till två stora städers kulturutbud och arbetsliv. Lindbacken är en modern stadsdel ritad av Södergruppen / Hag Arkitekter i Stockholm beläget ca 7 km från Uppsalas centrum, längs väg 288. Bostäder, butiker, förskola och skola – allt är inplanerat från början. Det innebär att gator och grönytor samt förslag på radhus och villor är framtagna som ett helhetskoncept med stort fokus på funktionell arkitektur och design. Boendet i Lindbacken kommer att passa aktiva människor i alla åldrar. Här får du en bra miljö att leva i, moderna bostäder samt Sveriges största utbud av arbete, kultur och bildning inom bekvämt räckhåll. Kort sagt, ett boende för dig som värdesätter allt.

 

En helt nyritad stadsdel. Det är inte ofta som en helt ny stadsdel blir verklighet. En modern stadsdel ritad och planerad för moderna och medvetna människor. I Lindbacken innebär det kollektivtrafik med hög tillgänglighet, energieffektiva bostäder och en stor satsning på tre parker. Den största, en central stadsdelspark om fem hektar, kommer att ligga mitt i området och bli ett naturligt centrum för utomhusaktiviteter. Lindbacken erbjuder en säker miljö för aktiva barn. De tre förskolorna och skolan är planlagda i anslutning till områdets tre parker. Skolorna ligger nära för alla och det finns trottoarer samt separata gång- och cykelbanor för passage genom de mer trafikerade delarna inom området. Uppsala kommun har förbundit sig att bygga ut förskolor och skola i takt med inflyttningen till området. Eftersom det krävs en viss inflyttning för att livsmedelsbutik, skolor och busstrafik skall komma igång, finns en uttalad ambition att utbyggnaden av områdets södra och centrala delar ska ske i snabb takt.

Kartan är länk till Östra Vaksalas hemsida

Karin Engsner
Fastighetsmäklare, Riksmäklaren
Mob: 070-548 01 02
karin.engsner@riksmaklaren.se