top of page
Pål Ross Bok om Sveriges vackraste villa Made in Sweden

OM ROSS ARKITEKTUR & DESIGN

Arkitekt Pål Ross har erhållit utmärkelser för Sveriges vackraste villa samt prisbelönats med Byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad för sin förankring i svensk arkitekturhistoria. Innovativ skandinavisk konst, funktion och kvalitet i perfekt harmoni med människan och naturen när den är som bäst!

 

Arkitektur är för oss konst, funktion och harmoni. Våra arkitektritade villor skapas så att harmoni mellan bostaden och platsen uppnås, för att denna skall bli en del av den samma, skapande den skyddande ramen för människan i naturen, så att platsen berikas av bebyggelsen. 

När vi söker svaren för framtidens arkitektur, med modern teknologi som minimerar människans påverkan i naturen, söker vi nya lösningar så väl tekniskt som estetiskt. Användarens välbefinnande är av central betydelse för oss.

 

Ross Arkitektur och design AB har sedan 1996 under ledning av arkitekt SAR Pål Ross verkat utifrån avsikten att vara ledande med att erbjuda egen unik design, där innovativ och prisbelönad arkitektur har en mycket stark arkitekturhistorisk förankring som borgar för tidlösheten i våra alster, så som i Sveriges vackraste villa 2009. Ross referenslista vittnar om en gedigen kompetens långt utöver det vanliga.

 

Ross exklusiva miljöer är livsbejakande, prisvärda, robusta och en absolut säker investering, inte minst i livskvalitet.

Ramavtal med utvalda kvalitetsledande leverantörer säkerställer projektens höga kvalitet, långa livslängd, låga driftkostnader och enorma andrahandsvärde. Kännetecknande för vår arkitektur är den unika mix mellan ultramodernt och ultraklassiskt samt det organiska samspelet med naturen. Vår arkitektur erbjuder de mest kräsna att bejaka livet och alla dess kvalitéer.

 

Welcome to Live in a Work of Art ®

bottom of page