top of page

VILLA MIDGÅRD

RE-DESIGN AV GENERATIONSBOENDE I DJURSHOLM

 

I detta projekt önskade familjen tillföra bostaden nya funktioner med respekt för byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär.
En ny entré för att slippa ta sig upp för en brant angöring för att så småningom finna entrén lägst bort på en gavel låg väldigt högt på önskelistan. En hiss som framtidssäkrar möjligheten att bo kvar var viktig. En inomhuspool att förgylla regniga somrar och kalla vintrar var en lockande utmaning. Ett taklyft för att nyttja vinden var också ett önskemål.

I knepig terräng och svår detaljplan var det viktigt att välja en arkitektfirma med förmågan att förena alla dessa variabler till ett resultat som inte bara respekterar ursprungshuset utan förgyller det!

Gjutna konstruktioner på både väggar och bjälklag säkrar tillbyggnadens tekniska hållbarhet. Noggranna materialval och utrustning säkrar en distinkt och klassiskt hållbar livsmiljö. Även ljud, ljus och ventilationssystem kommer att ligga på toppnivå.

Topp
bottom of page