top of page

SOCIALT ENGAGEMANG

Ross_socialt.jpg
Plan Sverige

Sedan 2003 stödjer Ross Arkitektur & Design barn i världen genom Plan Sverige.

Vår föresats är att ha ett fadderbarn per anställd. 

Det innebär att sju barn får tillgång till skolgång, kläder och mat.

En droppe i havet, men ovärderligt för just dessa barns framtid. 

Vi inbjuder alla företag i Sverige att seriöst överväga möjligheten att stödja ett fadderbarn per anställd! 

Då skulle dropparna bli en hel sjö...

Ross_socialt3.jpg
Kronprinsessan Victorias fond

Victoriafonden arbetar för funktionshindrade och kroniskt sjuka barn och ungdomar i Sverige. Individer eller familjer kan inte ansöka om stöd utan alla pengar kanaliseras via olika typer av ideella föreningar inom handikapprörelsen.

Det handlar främst om stöd till medhjälpare i samband med allehanda fritidsaktiviteter som idrott, resor, lägerverksamhet etc... Utan stödet belastas oftast en funktionshindrad med dubbla omkostnader eftersom en aktivitet kräver just en medhjälpare.

Ross_socialt4.jpg
Röda Korset

ROSS arkitektur & design AB stödjer Röda korsets hjälparbete för att underlätta deras insatser för en bättre och mänskligare värld, huvudsakligen deras program för att göra drickbart vatten tillgängligt genom att borra efter brunnar samt deras insamlingar för inköp av ambulanser.

Ross_socialt2.jpg
Läkare Utan Gränser

Ross stödjer Läkare Utan Gränser som är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

bottom of page