top of page

KUND-AREA

Här finner våra kunder, externa konsulter och byggentreprenörer projektspecifika lösenordskyddade sidor.

Dessa innehåller bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag, A-bygghandlingar, K-handlingar, VVS-handlingar, El-handlingar, Byggbeskrivning, Rumsbeskrivning och perspektiv.

Dessa sidor är en del av Ross IT-satsning för att kvalitetssäkra och effektivisera byggprocessen. Kopiering till tredje part eller användande utöver det som är överenskommet är förbjudet. Ritningsmaterialet är skyddat enligt Upphovsrättslagen (1960:729). Otillåten användning medför skadeståndsansvar.

Välkommen!

bottom of page