top of page

MELLANBJÄLKLAG

Gjutna mellanbjälklag med ingjutna värmeslingor. Mellanbjälklagen är gjutna bjälklag med vattenburna värmeslingor som resulterar i ett stabilt och vibrationsfritt mellanbjälklag. Vi undviker därmed radiatorer på övervåningen och har ett lika stabilt underlag som på bottenvåningen. Detta möjliggör att ha tvättstugan på detta plan för att minimera transport av rena och smutsiga kläder upp och ner i bostaden.

Den ingjutna golvvärmen bidrar med sin värmelagrande massa till en stabil temperatur inomhus. Systemet möjliggör en total temperatursänkning på ca 2° jämfört med en värmedistribution med radiatorer, då värmen kommer från golvet istället för att ackumuleras vid taken.

 

Så här ser uppbyggnaden ut uppifrån och ner:

220 mm armerad betong med värmerör fördelade per rum enligt vvs projektering. Armeringen grundas till jord.

Bjälklaget stålglättas för att undvika/minimera flytspakling.

Samverkande plåtar på kvarsittande form.

Gläsning. 13/26 mm gips.

bottom of page