top of page

MILJÖTÄNK & HÅLLBARHET

ROSS ARBETAR SYSTEMATISKT MED ATT FINNA RÄTT MATERIAL OCH METODER FÖR ETT HÅLLBART OCH KLIMATSMART SLUTRESULTAT.

Sedan starten 1996 har Ross strävat efter att skapa hälsosamma livsmiljöer och har konsekvent utvärderat de val av material som väljs till våra hus. Något vi menar vi lyckats med på ett föredömligt sätt. Att förklara detta på ett enkelt sätt har inte varit självklart. Det var först när vi identifierade Svanenmärket som en tydlig symbol på genomarbetat miljötänk som vi valde att certifiera oss. Allt för att stödja våra beställare i deras val.

2015 bekräftas det med en miljöcertifiering hos Svanen som sedan nyttjades fram till 2017

Vårt arbete fortgår dock oförtrutet med att välja ledande lösningar för vår unika design så att du som väljer ett Rosshus alltid skall veta att du har en livsmiljö som främjar din och familjens hälsa och välmående på absolut bästa sätt.

bottom of page