top of page

MILJÖTÄNK & HÅLLBARHET

Sedan 1996 är Ross avsikt att skapa unika och hälsosamma livsmiljöer.

Vi har konsekvent utvärderat de material som väljs till ditt nya hem. Systematiskt arbete med att finna rätt byggmaterial och byggmetoder.

Resultatet är hållbart och klimatsmart.
När vi identifierade Svanenmärket som en tydlig symbol på genomarbetat miljötänk  valde att certifiera byrån.
Allt för att stödja dig som beställare i dina val. 


2015 bekräftas byråns kunskap:  att vara den första arkitektbyrån att erhålla miljöcertifiering hos Svanen.

Vårt arbete fortgår oförtrutet med att utveckla ledande lösningar för din unika design.
När väljer ett Rosshus skall du veta att du har en livsmiljö som främjar din och familjens hälsa och välmående.

På absolut bästa sätt.

bottom of page