top of page

YTTERVÄGGAR

Ytterväggarna är bärande och utgöres av en platsgjuten konstruktion baserad på användandet av EPS-element. 

(Som alternativ använder vi också Leca, Ytongblock för att mura ytterväggarna)

Se mer om EPS systemet här

 

Expanderad polystyrén är livsmedelsplast. Det används bland annat för brickorna för kött och fisk i kyldiskarna och för fisklådor.

Materialet består endast av bundet koldioxid och vatten. 

 

Ross tog in byggsystemet till Sverige 1996 efter att ha fått insikt i att det har använts i Tyskland i över 40 år. Blocken fungerar som kvarsittande form för gjutningen av ytterväggarna. Därmed behövs det inte byggas och rivas formar samt isolera stommen efteråt. När stommen är gjuten är den färdigisolerad.

 

Systemet undviker det konventionella beroendet av att en 0,2 mm plastfolie är 100% tätt för att hindra att fukt transporteras ut i konstruktionen. Risken är att fukten fälls ut som vatten med medföljande skador. Normalt perforeras tyvärr denna plastfolie redan under byggtiden.

Vi undviker även användandet av glas och mineralull som isoleringsmaterial, då vår mening är att de partiklar som frigörs är ohälsosamma att inandas.

 

Efter analys av materialets kemiska sammansättning och insikten att systemet fungerar utmärkt för byggnader upp till fem våningar valde Ross att implementera systemet.

 

Blocken eliminerar helt köldbryggor och resulterar i en mycket god isolering ( U-värde 0,141) samtidigt som den andas, vilket är en förutsättning för hälsosam inneluft. 

Därutöver är materialet freonfritt, allergi säkert samt är helt utan tungmetaller. 

Det avger inte heller gaser eller partiklar till den omgivande luften.

Systemet tål fukt/regn under byggtiden utan att riskera sjuka hus symtom i framtiden.

 

 

Inifrån och ut ser systemet ut som följer:

10 mm stålglättad gipsputs (behagligare efterklangstid än cementputs)

25 mm träullitskiva som brandskydd och putsbärare (EI60)

Jacon Thermomur 350 super med 150 mm kärna av armerad betong.

Glasfiberarmerad grundputs.

Caparols självrengörande genomfärgade putssystem med gräng 1.0 mm.

Putslagret görs så tjockt att elementskarvarna helt försvinner vid såväl rak som krökt vägg.

Alternativt träpanel och/eller stenbeklädnad istället för puts.

bottom of page