top of page

GRUNDBJÄLKLAG

Gjutna bjälklag med vattenburna värmeslingor ger en stabil grund och en stabil temperatur inomhus. Systemet innebär en total temperatursänkning på ca 2° jämfört med en värmedistribution med radiatorer, då värmen kommer från golvet istället för att ackumuleras vid taken. 

Så här ser uppbyggnaden ut uppifrån och ner:

100 mm armerad betongplatta med värmerör fördelade per rum enligt vvs projektering.

Armeringen grundas till jord.

Bjälklaget stålglättas för att undvika/minimera flytspakling.

100 mm Cellplast, övre lager.

Jordad aluminiumfolie för att avskärma jordmagnetisk strålning.

100 mm Cellplast mellanlager som fungerar som installationslager för avlopp, vent och vatten. 

Kallvatten mellan undre och mellan lager av EPS och varmvatten mellan lager och övre lager för att säkra att kallvattnet  ej ska värmas av varmvatten eller golvvärmen.

Åldersbeständig byggplast som radonskydd.

100 mm Cellplast nedre lager.

Dränering av packad makadam med radonrör för eventuell framtida inkoppling.

Dräneringsrör runt om.

Fiberduk om underliggande fraktion är mindre än det dränerande lagret.

bottom of page