Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

TOMTER

unik fastighet på hamburgö

Byggrätter. Kartan visar halva fastigheten Byggrätter. Kartan visar halva fastigheten

De gula partierna visar byggrätterna. Den till höger är sommarhuset. I mitten är ett stort område som kan delas i tre tomter. Upp till vänster ser man ytterligare en byggrätt.
Kommunalt vatten och avlopp är under etablering.

Kontakt nr. 073 982 3300

De gröna linjer visar ca. tomtgränser.
Norgård 2:118 Norgård 2:118

Fastigheter är till hälfen granitberg (byggrätter) och betesmark och skog.