top of page
  • Skribentens bildRoss Arkitektur & Design

Rätt beslut

 

Första etappen av Villa Brink:

Vi började med ett antal felaktiga beslut. Som för dom flesta började vi med att titta på de kända hustillverkarnas hus. Den glädjen som vi trodde det skulle innebära att bygga nytt infann sig egentligen inte. Det mesta handlade om kompromisser. Det vart alltid någon yta som var för liten och oftast yta som vi ansåg inte skulle kunna användas.

Många av dessa hus tillverkare utgick mer från vad dom med lätthet kunde leverera och inte från vad vi ville ha. När det var tal om anpassningar fick vi alltid vissa ramar, inom vilka vissa justeringar kunde göras.

Vi var ute efter en bergstomt och det var något som gjorde att flera hus tillverkare näst in till avrådde oss för. Deras inställning var att berget då måste sprängas bort innan det skulle gå att bygga.

Vi kom i kontakt med Ross arkitektur och vart väl bemött. Det resulterade i ett referensbesök i Villa Atrium. Där fick vi smakprov på Påls resonemang kring att bo och leva.

Att bygga hus handlar naturligtvis mycket om ekonomi. Efter våra resonemang med Pål har vi ändrat syn ganska kraftigt på hur man ser på ekonomin i ett projekt. Genom att lägga pengar på en genomtänkt arkitektur, har vi fått ett hus som är designat och utformat efter vår livsstil. Efter som vi inte behöver köpa yta som vi inte vill ha, har vi kunnat bygga ett mindre hus. Vilket naturligtvis sänker byggkostnaderna, men också driftskostnaderna. Det innebär att den investeringen kommer att fortsätta jobba åt oss under många år.

Ungefär här började vi ta rätt beslut.

Vi hittade en tomt som var precis vad vi hade sökt efter, ett högt berg. Jag ringde Pål och frågade om han kunde göra något av en omöjlig tomt. Han svarade att det var hans starkaste sida. Vi köpte tomten på de orden.

Efter att tillbringat en dag med Pål, intervju fasen, så upphörde kommunikationen. Den kreativa fasen hade påbörjats! För mig som lider av ett visst mått av kontrollbehov var det en jobbig väntetid.

Jag var från början mest förväntansfull och spänd på hur resultatet skulle bli. Men ju närmare datumet vi kom, då vi skulle få vår skapelse presenterad för oss, desto värre blev våndan. Hur skulle Pål kunna veta hur vi vill leva och bo, endast med den information som han skaffat sig under ett antal timmar?

Sista natten innan vårt möte var helt sömnlös. Vi träffades på eftermiddagen mitt i veckan och Pål och hans team presenterade huset, och resonemanget kring designen. Första reaktionen var att han fått med allt vi pratat om. Underbart. Huset var dessutom estetiskt sett magnifikt. Lyckan var total.

Trots det, var det först efter ett par dagar som vi verkligen reagerade på hur briljant det var. Ross hade inte bara fått med det vi pratat om, utan träffat rätt i hela flödet kring vårt sätt att vilja bo. Det var nog här vi verkligen började inse hur genialt det var.

Nu väntar vi på bygglovet. Fortsättning följer."

Ägarna Villa Brink

Nu har markarbetena kommit en bit på väg. Har just vart där och tittat på dagens framsteg. Jag har vart lite avvaktande, inte misstänksam men inte helt klar på hur det skulle se ut med vägen så som du ritat. Nu känner jag att jag vill ge dig det erkännandet, det blir riktigt bra! Vi stod där idag sa i princip samtidigt "Pål hade rätt".


Comments


bottom of page