Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26
SVANENCERTIFIERAD

Ross är Sveriges första arkitektkontor med Svanenlicens!

Läs Svanens eget nyhetsbrev direkt här!

Under 20 års tid har Ross strävat efter att skapa hälsosamma livsmiljöer och nu har detta bekräftats med en miljöcertifiering hos Svanen.

- Det känns fantastiskt att på ett ögonblick kunna förmedla den omsorg vi ända sen starten 1996 har lagt på materialval för att säkerställa friska livsmiljöer, säger Pål Ross.

Förutom ingående material ställer Svanen också krav på byggprocessen och byggnadens energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Låg påverkan på miljö och klimat är centralt i kraven men en Svanenmärkt byggnad ska också erbjuda en god inomhusmiljö.

De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt Ross-hus är att de:

  • Är energisnåla och har låg klimatpåverkan.
  • Är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.
  • Har en bra innemiljö vilket gör att de är hälsosamma att bo i.
  • Håller hög kvalitet.
  • Har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid.


Svanen är Nordens officiella miljömärke med syftet att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyller stränga miljökrav. I dag finns närmare 60 produktgrupper och tusentals Svanenmärkta varor och tjänster på den svenska marknaden. Svanen som kvalitetsstämpel och som trovärdigt redskap att kommunicera miljöfördelar till de boende har visat sig attraktiv. Många stora byggbolag-NCC, Skanska, Veidekke, Familjebostäder i Göteborg, Peab och Strabag-har idag licens för att bygga Svanenmärkta bostäder.

- Förutom intresset för att spara energi och leva klimatsmart, ser vi en ökad medvetenhet från konsumenter för en giftfri inomhusmiljö. Då det används ca 50 000 olika material och kemiska produkter inom byggsektorn är det svårt och tidsödande att välja rätt. Svanen gör jobbet åt dig, vi tillåter inga ämnen som kan vara cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller giftiga, säger Svante Sterner, verksamhetsområdeschef på Miljömärkning Sverige.
 

Se här byggföretagen som lyckats ta sitt miljöansvar med Svanen.
G