top of page
Ekerö Bostäder.jpg

Ekerö Bostäder

Ross ombads skapa ett vackert och kostnadseffektivt sammanhang där optimering av antal lägenheter i förhållande till given yta var en viktig faktor. Efter vår noggranna analys och förberedelse presenterades en lösning som till fullo tillfredsställde vår beställares önskemål. Med Ross fria formspråk skapades en uppdelad volym med olika höjder och placeringar, sammanbundna med individuella entréer, som möjliggör en mer följsam design av kvarterets helhet. Fasader, tak och fönster har valts utifrån ett klassikt perspektiv för att få en tidlös och hållbar arkitektur som aldrig kommer bli omodern i sitt sammanhang.

Topp
bottom of page