Arkitekt Pål Ross utnämns till ledamot i Konstnärsklubben