• Ross Arkitektur & Design

Arkitekt Pål Ross utnämns till ledamot i Konstnärsklubben