top of page
  • Skribentens bildRoss Arkitektur & Design

Sveriges vackraste villa får byggnadsvårdspris

 

Sveriges vackraste villa, villa Victor i Östersund, har vunnit Heimbygdas byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad skriver Länstidningen i Östersund.


Valet av årets pristagare i kategorin "Nybyggnad anpassad till lokal byggnadstradition" kan kanske tyckas kontroversiellt. Exteriören kännetecknas av flera stora runda former som sammanfogats och som i vissa lägen framstår som pretentiös, men både exteriör och interiör kännetecknas samtidigt av en enkelhet och en konsekvens i uttryck, materialval och ytskikt.

De runda formerna, parade med en effektiv planlösning, ger mycket vackra och fantasifulla rum som väl ansluter till den omgivande naturen och den hänförande utsikten. Konsekvens och enkelhet, men även stora hus i dominerande lägen, är egenskaper som också återfinns i vår lokala byggnadstradition, därför framstår "Villa Victor" som ett exempel på fantasifullt nyskapande som både bygger på tradition och omgivningens förutsättningar. Familjen Victor var länge intresserad av att bygga sig ett hus i det högt belägna Berge på Frösön.

Sedan tidigare kände man till arkitekten Pål Ross och hans lite speciella hus med runda former och han anlitades därför att rita familjens nya villa. Huset omfattar totalt omkring 350 m2 fördelade i två plan i suterräng. Det övre planet rymmer en stor öppen enhet med bland annat kök, matrum och vardagsrumsfunktioner, fyra sovrum och flera badrum. I nedre planet är huvudentré, gästrum, relaxavdelning, arbets- och hobby-lokaler, garage och teknikutrymmen. Utvändiga väggytor liksom invändiga väggar är putsade och målade med en vit fasadfärg. Ytterväggarna är konstruerade av armerade väggblock, "Dorocell byggsystem" i expanderad polystyren som i mitten fyllts med betong. Alla bjälklag är av betong med golv av sten eller trä. Alla undertak är målade med samma färg och kulör som väggarna. Yttertaket är av svartmålad falsad plåt. Bottenvåningens fasad samt vissa våtrumsväggar är klädda med en tunn mur bestående av tusentals små bitar av Offerdals-skiffer som byggherren själv kluvit. Hans Victor har byggt i egen regi, först i samarbete med en byggfirma som gjort stommen och därefter genom att anställa olika hantverkare.

"Villa Victor" är ett resultat av samverkan mellan en mycket medveten byggherre, en skicklig arkitekt och kunniga hantverkare som förverkligat visionerna och skapat vackra rum med ytor och detaljer som tar tillvara utsikten över odlingslandskapet och fjällvärden, liksom den nära kontakten med skogsdungen bakom huset. Den enhetliga ytbehandlingen på väggar och tak framhäver rummens former och speglar olika ljus och dagrar. Huset är visserligen både större och dyrare än normalvillan men det är inte storleken och kostnaden i sig som ger det goda resultatet. Samma princip och tillblivelseprocess kan också tillämpas på ett betydligt mindre hus. Därför inspirerar "Villa Victor" till ett fantasifullare byggande som bidrar till att utveckla vår lokala byggnadstradition. Diplom och plakett att monteras på huset till Hans och Beatrice Victor, Frösön Diplom tilldelas arkitekt Pål Ross, Stockholm Diplom tilldelas murare Ruben Silverdal, Brunflo, snickare Tomas Fischer, Söderhamn samt Torbjörn Eriksson , Skifferbolaget.Comments


bottom of page